Year 10 Māori

10MAO
Course Description

Teacher in Charge:

Ko Waitākere ngā pae maunga

Ko Opanuku te awa

Ko Waitematā te moana

Ko Te Puawai Rangatahi te whare

Ko Tini Whetūmarama te wharekai

Ko Panuku te marae

Nau mai, haere mai ki te whānau o Panuku


This is a semester course that is designed to develop year 10 students in Te Reo Māori. This course is structured to enable students to build some basic language skills in Te Reo Māori, such as whakarongo (listening), kōrero (speaking), tuhituhi (writing) and pānui (reading) and has a strong tikanga (cultural practice) component. 

During this semester, students will be encouraged to learn and practice Te Reo Māori every day in, and out of class. Students will explore familiar settings such as marae, whānau and kura. These will form the foundation for our annual  senior haerenga (trip) where we travel to a different iwi to learn the history and mita (dialect) in Year 11 - Year 13.

Students will also be working toward gaining credits from Field Māori for the following kaupapa: whakapapa, manaaki manuhiri and Māori tourism. 

Year 10 Te Reo Māori would suit a student with a strong interest in Te Ao Māori (the Māori world). 

Te Reo Māori is also a University approved subject.


Learning Areas:

Year 10, Te Reo MāoriPathway

Level 1 Māori